gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2019. február 23, szombat, Alfréd napja van. Holnap Mátyás napja lesz.

  Blog

  Témák a keresztény élet mindennapi dolgairól

  54. A csendes feleség

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  dec. 12 Témakör: Házasság

  HÁZASSÁG 54.

  A csendes feleség


  Jobb a száraz falat, amellyel van csendesség; mint a levágott bar­mokkal teljes ház, melyben háborúság van. – Példabeszé­dek 17,1

  A következő Igék a feleségekhez szólnak, egyértelműen rá­mutatnak a teendőikre. Ha a leírtak szerint viszonyulnak a fér­jükhöz, azzal Isten tetszésére vannak.

  Az 1Péter 3,1–6 szakasz a következőt írja: „Hasonlóképpen az asszonyok rendeljék magukat alá az ő férjüknek, hogyha néme­lyek nem engedelmeskednének is az Igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, ha látják a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felra­kásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlan­ságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben re­ménykedtek, és alárendelték magukat az ő férjüknek. Mi­ként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevez­vén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekszetek, és semmi félelemtől nem rettegtek.”

  A Bővített Biblia fordításában: „Asszonyok, úgy cselekedje­tek, hogyha férjetek nem is engedelmeskedne Isten Igéjének, ne a szavaitok nyerjék meg őket, hanem az az isteni élet, ame­lyet éltek.”

  Az Új élő fordításban: „Ha a férjed visszautasítja az Ö­röm­hírt, a te isteni életed szól majd hozzá. Szavak nélkül is meg­nyeri őt a te tisztelettel teljes, tiszta életed.”

  Az Új amerikai verzió szerint: „Egy szó nélkül is meg­nyerje a férjeket az Úrnak a feleségük magaviselete.”

  A Teljes Héber fordítás: „Anélkül, hogy neked bármit is kellene mondanod a férjednek, ahogy látja tisztelettel teljes magaviseletedet…”

  Itt szeretnék egy közbevetést tenni. A Biblia valóban ír ar­ról, hogy a feleségek engedelmeskedjenek, vessék alá magukat fér­jüknek. De ennek az alávetettségnek mindenkor az Írás vona­lában kell lennie. Félreértésre adhat okot, ha elkerüli a fi­gyelmünket, mely területre vonatkozik az idézett igerész. E könyv a házassági kapcsolatokat veszi szemügyre, ezért ez nem vonat­koztatható a szolgálati elhívással rendelkezőkre. A férj nem kor­látozhatja a feleségét az Úrnak való engedel­mességben. Léteznek olyan sikeres női lelkipásztorok, akiknek a férjük segíti a szol­gálatukat; olyat is, akié közömbös ez iránt; de megesik az is, hogy ellene fordul és akadályozza. Ha egy as­szonyt elhív az Úr szolgá­latra, akkor jobban teszi, ha megtesz mindent annak betöltésére.

  Kategóriák: feleség, csendes, szelíd
  Olvasottság: 2801
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Hozzászólás

  Facebook